Förvaltning av Din båt

Vi har allt fler kunder som önskar sig ett helt bekymmersfritt båtägande.

Vi erbjuder det vi kallar ”båtförvaltning”. Det kan innebära allt från löpande skötsel av båten under säsong, vinterförvaring och ombyggnad av båten till att vi projektleder ombyggnad/nybyggnation av brygganläggning etc.

Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser för vad som kan inbegripas i våra förvaltningstjänster.

Kontakta oss för att diskutera Dina behov så kan vi se till att Du i framtiden enbart kan fokusera på upplevelsen av att vara på sjön och inte på att behöva ta hand om båten.