Vad har motorerna för serviceintervaller?

Det är olika serviceintervaller för olika motorer.

Mercury motor ska servas varje år.
Läs mer här.

Evinrude motor servas vart 3:e eller vart 5:e år beroende på modell.
Läs mer här.