Täcks båtarna vid vinterförvaring?

Ja,. Plastbåtar krympplastar vi. Aluminiumbåtar täcks på anmodan.