Vad händer om jag inte hämtar ut min sjösatta båt på bokad dag?

Båt som ej hämtas på avtalad dag debiteras med 150kr/dygn i hamnavgift.