Personuppgiftspolicy (GDPR)

PCM Marin AB värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftpolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

När du kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att PCM Marin AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter samt upprätthålla en hög servicenivå, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Personuppgiftsansvarig:

PCM Marin AB
Organisationsnummer: 556666-9429
Adress: Stavsnäsvägen 131, 139 60 Värmdö

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data:

Denna personuppgiftspolicy täcker data som samlas in online och off-line, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplats, sociala medier, kontakt per telefon eller mail samt på event och mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt ( t.ex. köp i butik) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor).

Information du ger till oss:

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller tjänst vi säljer, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper eller erhåller finansiering av vara eller tjänst, eller när du kontaktar oss per mail, telefon eller brev. Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
  • Fordonsuppgifter – registreringsnummer, chassinummer, modell, historik etc.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig:

  • Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
  • Fordonsinformation – märke, modell, serienummer etc. om ditt fordon (t.ex. båt, båtmotor, vattenskoter, trailer etc.)
  • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter/tjänster du har köpt eller visat intresse för.
  • Historisk information – rapport över aktuella garantier.
  • Garantiinformation – rapport över aktuella garantier.

Informationen du ger oss samt informationen vi samlar in om dig är generellt sett nödvändigt för att ingå ett avtalsförhållande med oss, för att uppehålla garantivillkor och för att vi ska upprätthålla en hög servicenivå till dig.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra produkter och tjänster. Allt för att upprätta en hög servicenivå gentemot dig som kund.

E-postmarknadsföring och enkäter

När du själv har angett uppgifter vid kontakt med PCM Marin AB, såsom att anmäla dig till våra nyhetsbrev, eller om du uppgett dina kontaktuppgifter vid köp hos oss, sparas din e-postadress.
Vi sparar och behandlar också informationen vi hämtar ut kring ditt användande av våra utskick, t. ex. öppnande av nyhetsbreven, vilka länkar som klickas på och den information som du visat intresse för. Din e-postadress sparas så länge du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev, du kan själv välja att avregistrera från dessa utskick via länk längst ner i nyhetsbrevet eller kontakta oss.

 

Marknadsföring och Event

Vi behandlar data om ägda/köpta fordon samt personuppgift såsom namn och e-postadress för att kunna marknadsföra och bjuda in till för dig intressanta produkter, tjänster eller event.

Syften och laglig grund

Köp av vara eller tjänst – Syftet med behandling av dina personuppgifter vid köp av vara eller tjänst är att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter, för att upprätthålla våra skyldigheter gentemot kunder; leverantörer; uppfylla våra samt leverantörers garantivillkor; för att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering; för att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.

Marknadsföring – Personuppgifter behandlas för att kunna marknadsföra och hantera PCM Marins produkter, tjänster, event, tävlingar och enkäter. Detta görs av berättigat intresse i och med köp hos oss, eller frivillig anmälan till vårt nyhetsbrev.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtagande gentemot dig som kund t.ex. garantiåtagande eller ägarregistrering, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer och underleverantörer. Vi vidtar alla legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert. PCM Marin AB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Ändring, radering och granskning av dina personuppgifter

PCM Marin AB kommer att på din begäran eller när vi själva upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära radering av personuppgifter. Genom att göra en skriftlig begäran till personuppgiftsansvarig enligt ovan med din underskrift, namn, adress, telefonnummer och e-postadress, önskemål om ändring, radering eller granskning behandlar vi din begäran.

 

Har du frågor kring integritets- och personuppgifter vänligen kontakta oss på: sales@pcm-marin.se