Vad gör jag om det uppstår en skada på min båt, motor, propeller eller annat?

  • Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadan. Du får då ett skadenummer av försäkringsbolaget.
  • Kontakta sedan oss med ditt skadenummer.
  • Vi ser över skadan, tar kontakt med försäkringsbolaget och lämnar en offert för godkännande.
  • Efter godkännande från försäkringsbolaget påbörjar vi reparationsarbetet.
  • Vi fakturerar dig självrisk samt eventuellt övrig kostnad samt fakturerar försäkringsbolaget.