Vad gör jag om jag går på grund, får motorstopp eller något annat som gör att båten inte går att köra?

I de flesta båtförsäkringar som vi förmedlar ingår det någon form av sjöassistans.
Svedea är anslutna till Sjöassistans men se försäkringsvillkoren för just din båtförsäkring. Försäkringsbolaget ger dig ett särskilt telefonnummer att ringa och hjälpen kommer till dig.