Vad är eller betyder tamp?

TAMP är båtspråket för rep eller lina. Kan också betyda änden av en lina eller ett rep. På sjöspråk så säger vi exempelvis när vi ska lägga till:  ”Tag fram tamparna!” Som du använder för att lägga till och förtöja din båt med i en hamn.