Vad är eller betyder FÖR?

FÖR eller fören är båtens främre del.
Vanligtvis lägger du till med fören först mot ett berg eller en brygga och hoppar i land.

Ett annat ord är stäv som man också kan kalla båtens både för- eller akterände.