Vad är eller betyder bottenplugg / dyvika?

BOTTENPLUGG eller som det också heter DYVIKA är en propp eller en plugg som används för att tillsluta ett avtappningshål i botten på en båt. Den sitter i aktern, båtens bakre del. Den ska tas ut på vintern när båten kommer upp på land för att eventuellt tömma ur kondensvatten som kan finnas i båtens skrov. Viktigt är att sätta tillbaka bottenpluggen / dyvikan igen när båten sjösätts till våren igen.