Vad är eller betyder babord?

BABORD är vänster på båtspråk. Båtens vänstra sida när du står i båtens riktning.
Babordssidan visar rött ljus, röd lanterna, för att markera att det är båtens vänstra sida.