PCM Förstärker

Anna Rydell tar över!

Den 1 oktober 2021 tar Anna Rydell över som platschef för PCM Marin AB.

Anna har under ett års tid arbetat som kundmottagare hos oss. Genom sitt arbete som kundmottagare har Anna skapat sig en bra kunskap om företagets olika verksamhetsområden.

Anna har en bakgrund som projektledare inom olika områden som t ex uppstart av vindkraftsparker, hotellrenoveringar samt arbetat med World Cup i Åre.

Peter Steinauer kliver av som platschef den 1 oktober 2021, då han med några månader till godo uppnått pensionsåldern.

Peter kvarstår som VD fram till den 31 mars 2022 då Anna tar över som VD, platschef.

Peter kvarstår som delägare i PCM och kommer tillsammans med övriga två delägare att på olika sätt vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av PCM Marin AB.

Kontaktuppgifter:
Anna Rydell
anna@pcm-marin.se
08-440 25 85
0722-133 117