Vad är eller betyder styrbord?

STYRBORD är höger på båtspråk. Båtens högra sida när du står i båtens riktning.
Stybordsidan visar grönt ljus, grön lanterna, för att markera att det är båtens högra sida.